All Categories


Sort
Kala Chana (Brown Chana) - 1 kg
95 MRP 128
Kabuli Chana (Big Size) - 1 kg
165 MRP 220
Safed batana - 1 kg
115 MRP 149
Sukha Hara Batana - 1 kg
120 MRP 140
Sabut Hari Moong - 1 kg
149 MRP 180
(Sabut) Whole Masoor - 1 kg
125 MRP 140
Whole Moth - 1 kg
124 MRP 160
Sabut Barbati (whole Lobiya White) - 1 kg
126 MRP 155
Rajma (Kidney beans) - Red - 1 kg
185 MRP 255
Rajma (Kidney beans) - White - 1 kg
180 MRP 245
Whole Soyabean - 1 kg
109 MRP 149
Gehu Daliya (Wheat Broken) - 1 kg
56 MRP 70
Shengdana (Peanut) - 1 kg
155 MRP 190
Green Chana - 1 kg
165 MRP 190